Jaarverslag 2023 van de cliëntenraad toegevoegd op de website

Jaarverslag cliëntenraad

Door de cliëntenraad is recent zijn jaarverslag over 2023 gepresenteerd. Daarin zijn de onderwerpen benoemd die binnen de raad aan de orde zijn geweest. Dat betreft onder meer de informatievoorziening aan de patiënten, de klachtenbehandeling en de uitkomsten van de patiënttevredenheidsonderzoeken.

Het jaarverslag is integraal terug te vinden via https://www.fysiofaster.nl/fysiofaster/fysiofaster/clientenraad-fysiofaster/

Eventuele opmerkingen en/of suggestie met betrekking tot de taakstelling van de cliëntenraad of de zorgverlening kunnen kenbaar worden gemaakt via het e-mailadres: ln.retsafoisyfnull@daarnetneilc