Werkplekonderzoek

Wilt u voorkomen dat uw werknemer fysieke klachten ontwikkelt door zijn werkplek en zich hierdoor ziek moet melden? Wilt u dit bereiken met een ergonomisch correct ingerichte werkplek? Maar ontbreekt het u aan gerichte kennis en tijd om dit te realiseren? Dan is een werkplekonderzoek via FysioFaster de oplossing!

Een werkplekonderzoek kan onderdeel zijn van een re-integratie programma en wordt eveneens als losstaande dienst aangeboden worden. Het biedt inzicht in de fysieke belasting van de individuele medewerker en kan richting geven in het aanbieden van oplossingen.

Er zal uitgebreid advies gegeven worden over de:

  • Werkplek
  • Werktaken
  • Werkwijze
  • Werkdruk
  • Werktijden (pauzegedrag)

De uiteindelijke doelstelling is het reduceren van werkbelasting op de individuele werknemer. Indien dit lastig blijkt kan het werkplekonderzoek ruimte bieden aan de behandelend fysiotherapeut om de behandeling werk specifiek te maken. Op deze manier wordt de medewerker belastbaar gemaakt voor het optimaal kunnen uitvoeren van zijn of haar werkzaamheden.