Voorkeurshouding baby

Voorkeurshouding:
Veel baby’s hebben in de eerste maanden een voorkeurshouding.
Dat betekent dat uw kind een groot gedeelte van de dag en nacht in dezelfde houding ligt (bijv. dat uw kindje naar één zijde kijkt) of dat het hoofdje moeilijk is uit te lokken om naar de andere zijde te draaien of dat hij/zij dit maar kort kan.
Regelmatig zien we ook andere verschijnselen die met een voorkeurshouding gepaard kunnen gaan, zoals overstrekken, veel huilen (huilbaby), reflux en veel last hebben van darmkrampjes. Door de eenzijdige druk op het hoofdje kan er een plat achterhoofd (brachycephalie) of een zijwaarste afplatting van het hoofd (plagiocephalie) ontstaan.

Oorzaken voorkeurshouding:
De oorzaken van een voorkeurshouding kunnen heel divers zijn en vaak wordt er geen aanwijsbare oorzaak gevonden.
Er zijn wel omstandigheden waarbij uw kind meer risico loopt, bijvoorbeeld na een stuitligging, snelle bevalling of juist een zeer zware bevalling en prematuren.
Oorzaken die wel bekend zijn, zijn oa: heupdysplasie, torticollis (stijve nek), hematoom (zwelling) in de nekspier, craniosynostose en verschillende syndromen, waaronder bijvoorbeeld KISS syndroom.

Consultatiebureau:
Het consultatiebureau zal in de eerste maanden extra alert zijn op het hebben/ontstaan van een voorkeurshouding bij uw kind. U krijgt van de arts of verpleegkundige een folder waarin staat wat u zelf kunt doen om de voorkeurshouding te voorkomen en/of te verminderen.
Indien de voorkeurshouding niet vanzelf verdwijnt of te lang aanhoudt kan het consultatiebureau of uzelf contact opnemen met ons. U heeft hiervoor geen verwijzing nodig.

Wat kunnen de kinderfysiotherapeuten betekenen?
Wij als kinderfysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in het behandelen van deze doelgroep. We gaan oefenen met uw kind en instrueren u, als ouder , om zelf te oefenen. We geven draag-, til-, houdings-, hanterings- en speeladviezen. Ook geven we adviezen over het slapen en over de algemene ontwikkeling van uw kind. Er kan een meting van het hoofd gedaan worden om de mate van afplatting te bepalen. Zo nodig en indien gewenst kan u als ouders kiezen voor helmredressietherapie.
Wij werken nauw samen met het consultatiebureau, huisarts, kinderarts en evt. osteopaat, zodat een optimale zorg voor uw baby gewaarborgd wordt.
U als ouder kunt bijdragen aan het voorkomen en behandelen van de voorkeurshouding van uw kind.


In welke FysioFaster praktijken?


Door wie in de praktijk?

  Esther Schijven

  Esther Schijven

  Kitty van Schilt

  Kitty van Schilt

  Ingrid Hegge

  Ingrid Hegge