Re-integratie programma

Vanuit de uitgebreide intake volgt een advies voor een  re-integratieprogramma . Het programma bestaat vaak uit een aantal consulten (variërend tussen de 3 en 5 consulten) en wordt regelmatig met u als werkgever geëvalueerd. Daarnaast worden begeleidende bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen geïnformeerd over de voortgang.

Het programma is individueel en een ‘op maat traject’. Echter zullen enkele zaken standaard opgenomen worden in het programma:

  • Werkplekonderzoek
  • Monitoren van huidig fysiotherapeutisch behandelbeleid
  • Advies geven over adequaat behandelbeleid
  • Het evalueren van de voortgang door het afnemen van vragenlijsten
  • Het aanbieden van een passend tijd gestuurd re-integratie programma

Het traject kan uitgebreid worden met:

  • Driegesprek met de begeleidend fysiotherapeut op de praktijk voor fysiotherapie
  • Een EMG-onderzoek (ElektroMyoGram) om fysieke belasting te objectiveren (zowel voor kantoorfunctie als industriële functies)
  • Het objectiveren van fysieke belasting door het uitvoeren gestandaardiseerde scoringsmethodes

Op deze manier kunnen behandelbare grootheden voor fysieke klachten goed geduid worden en dit zal het behandeltraject voor de individuele medewerker ten goede komen.