Programma diabetes mellitus

Na het volgen van dit programma heeft u inzicht in het belang van beweging en voeding bij diabetes mellitus. Door het toepassen van de adviezen en de training weet u wat u kunt doen om diabetescomplicaties te voorkomen dan wel uit te stellen.

Voor wie en bij welke klachten
Het programma is voor patiënten met diabetes mellitus type II. Diabetes mellitus is een chronische stofwisselingsziekte, die gekenmerkt wordt door een te hoog suikergehalte in het bloed.

Wat houdt het programma diabetes mellitus in?
Een goede diabetesinstelling rust op drie pijlers die elkaar beinvloeden, namelijk medicatie, voeding en beweging. Bij het programma ligt de focus op het belang van voldoende en de juiste beweging bij diabetes mellitus type II en het realiseren van een actieve leefstijl.
Voorafgaand aan het programma vindt er een intaketest plaats. Deze test wordt aan het eind van het programma herhaald om te zien of er verbetering is opgetreden.
Het programma houdt verder in dat u gedurende 24 weken twee maal per week één uur actief gaat bewegen onder leiding van een fysiotherapeut.
Tijdens het programma is er een sessie waarin een diëtiste een presentatie geeft over het belang van de juiste voeding bij diabetes mellitus.

Kosten
De kosten van het programma worden geheel of gedeeltelijk door de zorgverzekeraars betaald. Dit is afhankelijk van hoe uitgebreid u verzekerd bent.

Meer informatie
Wilt u meer informatie of u inschrijven voor het programma diabetes mellitus? Neem dan contact op met FysioFaster. Dit kan telefonisch op het nummer 0164-612274 of per e-mail naar ln.retsafoisyfnull@ofni.


In welke FysioFaster praktijken?


Door wie in de praktijk?

    Mario Rammeloo

    Mario Rammeloo