Wat is geriatrie fysiotherapie?

Geriatrie fysiotherapie is fysiotherapie voor ‘de ouder wordende mens’, ofwel de 55-plusser met (meerdere) aandoeningen als gevolg van veroudering.

Sommige ouderen hebben een specifieke aandoening (NAH), anderen zijn in de loop der jaren achteruitgegaan in hun functioneren. Ze kunnen niet meer zo ver lopen als ze gewend waren of het op en af stappen van de fiets wordt moeizaam. Op het moment dat dit problemen geeft binnen het dagelijkse leven, wanneer u bijvoorbeeld niet meer zelfstandig boodschappen kunt doen, kunt u een consult aanvragen bij een geriatrie fysiotherapeut.

Voor welke klachten is geriatrie fysiotherapie geschikt?
Alle mogelijke klachten en aandoening denkbaar en dan in vaak combinatie met elkaar.
U kunt denken aan artrose, diabetes mellitus (suikerziekte), vaatlijden, maar ook osteoporose, copd (vb; longemfyseem) of niet aangeboren hersenletsel, NAH (vb; herseninfarct).
Of revalidatie thuis na ziekenhuis en/of verpleeghuisopname.

Hoe ziet de behandeling eruit?
Na onderzoek kan de geriatrie fysiotherapeut u uitleggen waar de oorzaak van de beperkingen ligt en wat u er aan kunt doen. Uitgaande van het gezegde ‘rust roest’, is oefening vaak de basis van de behandeling. Ook kunnen adviezen en tips uw leven vergemakkelijken.

Naast de behandeling kunt u ook deelnemen aan de groepstraining seniorenfitness in onze praktijk in Putte. Ouderen kunnen in principe dezelfde training volgen als ieder ander wanneer er rekening wordt gehouden met de belastbaarheid en eventueel aanwezige aandoeningen.


In welke FysioFaster praktijken?


Door wie in de praktijk?

    Tanya Dictus

    Tanya Dictus