Wat is geriatrie fysiotherapie?

Als je ouder wordt en als bewegen niet meer vanzelfsprekend is.
Voelt u zich slap in de benen, neemt de spierkracht af en is overeind komen moeilijk?
Gaat boodschappen doen moeizamer? Of bent u angstig om te vallen?
De geriatriefysiotherapeut kan u hierbij helpen!

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen of ouderen die het risico lopen tot deze groep te gaan behoren. De geriatriefysiotherapeut heeft inzicht in verouderingsprocessen, medicatiegebruik, en onderzoek – behandelvormen toegespitst op de ouder wordende mens.
Geriatriefysiotherapie is bedoeld voor ouderen met complexe gezondheidsproblematiek, zoals dementie, CVA (beroerte), Parkinson, M.S. Arthrose heup / knie of na een gebroken heup, COPD.
Maar ook mensen die vroegtijdig ouderdomsverschijnselen vertonen, kunnen gebruik maken van een geriatriefysiotherapeut.

Vóór een behandeling start brengt een geriatriefysiotherapeut d.m.v. een uitgebreid vraaggesprek en verschillende specifieke testen de oudere goed in kaart.
Het doel van de geriatriefysiotherapeut is gericht op verbeteren van het dagelijks functioneren, het herwinnen van mobiliteit en spierkracht, maar ook het leren omgaan met afname in de zelfredzaamheid.
De behandeling kan bestaan uit bijvoorbeeld looptraining, balans- en evenwichtstraining, valpreventie en transfer training (opstaan uit bed , stoel etc.).
Behandeling in de thuissituatie is vooral gericht op de functionele revalidatie en resocialisatie van thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten, met als doel het bieden van een veilige thuissituatie met goede kwaliteit van leven.

Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden, mantelzorgers en overige betrokkenen van de oudere. Over o.a. het ziektebeeld, prognose, behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.
Er wordt niet alleen gekeken naar de lichamelijke beperkingen, maar ook naar psychosociale problemen, zoals eenzaamheid en een verkleind sociaal netwerk.
Hierbij zijn korte lijnen tussen artsen en andere disciplines vanzelfsprekend.
Bijvoorbeeld met de huisarts over medicatiegebruik, met een ergotherapeut i.v.m. transfers en hulpmiddelen en de diëtiste i.v.m. sarcopenie (ondervoeding)

Herkent u zichzelf in dit verhaal en staat kwaliteit van leven ook voorop? Neem dan contact op met Tanya Dictus. ln.retsafoisyfnull@sutcidt fysio

Naast de behandeling kunt u ook deelnemen aan de groepstraining seniorenfitness in onze praktijk in Putte. Ouderen kunnen in principe dezelfde training volgen als ieder ander wanneer er rekening wordt gehouden met de belastbaarheid en eventueel aanwezige aandoeningen.


In welke FysioFaster praktijken?


Door wie in de praktijk?

    Tanya Dictus

    Tanya Dictus