COPD

U hebt van uw arts te horen gekregen dat u COPD hebt. Dit is de verklaring voor de klachten die u hebt van kortademigheid bij inspanning, vastzittend slijm, veel hoesten, vermoeidheid en vaak lusteloosheid. COPD (Chronic Obstructive Pulmonairy Disease) is een aandoening van de longen waarbij deze niet meer of onvoldoende kunnen zorgen voor een goede ademhaling. Dit kan veroorzaakt worden doordat enerzijds er sprake is van een chronische ontsteking waardoor de longen steeds slijm aan maken. Dan is er sprake van chronische bronchitis. Daarnaast kan het ook zijn dat er langzaam longblaasje verloren gaan, zoals bij longemfyseem. De longblaasje zorgen ervoor dat het zuurstof dat u inademt in het bloed terecht komt.

Uw arts heeft u medicatie voorgeschreven en geadviseerd te stoppen met roken. Hierdoor zou u minder klachten kunnen krijgen van slijm en benauwdheid. Net zo belangrijk is training. Training van uw been- en armspieren in kracht en uithoudingsvermogen en training ter bevordering van uw conditie gaat er voor zorgen dat u minder vermoeid bent, minder snel buiten adem raakt en u zich fitter gaat voelen. Indien nodig wordt met ondersteuning van zuurstof getraind. Door ademhalingsoefeningen zal u een betere ademhalingstechniek verkrijgen.

Binnen onze praktijk zijn fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in het opzetten van speciale trainingsprogramma’s voor COPD patiënten. Iedere patiënt traint op zijn niveau door middel van duur- en/of intervaltraining en krachttraining . Daarnaast zijn wij er ook om u te begeleiden/coachen om te komen tot een actieve leefstijl. We geven u adviezen wat u thuis kan doen om uw conditie en uw ademhalingstechniek te verbeteren. Tevens werken we nauw samen met de diëtiste wanneer dit aan de orde is. Op deze manier wordt er geprobeerd uw leven weer in balans te krijgen.

Uiteindelijk is de therapie er op gericht u meer inzicht te geven in uw longaandoening ,er beter mee te leren omgaan en een exacerbatie te leren herkennen. U zult merken dat u meer energie heeft om bijvoorbeeld aandacht aan uw sociale contacten te besteden, meer eetlust en fut hebt en minder snel buiten adem bent. Deze veranderde leefwijze zal ertoe leiden dat u minder vaak extra medicatie nodig hebt en uw longfunctie minder snel achteruit gaat.


In welke FysioFaster praktijken?


Door wie in de praktijk?

  Marietje van Hulten

  Marietje van Hulten

  Mario Rammeloo

  Mario Rammeloo

  Marjorie Hofte

  Marjorie Hofte