EMG onderzoek

EMG is de afkorting van ElektroMyoGrafie. Bij EMG wordt de elektrische activiteit van myogene structuren (spieren) gemeten. Naast alleen de spieractiviteit, kan ook de activiteit van de zenuw die de spier aanstuurt worden gemeten.

Als een spier samentrekt, geeft de spier een elektrisch signaal af. Deze signalen kunnen gemeten worden met elektrodes. Er zijn twee soorten van EMG-onderzoek: geleidingsonderzoek en naaldonderzoek. Bij het geleidingsonderzoek worden er elektroden op je huid geplakt. Bij het naaldonderzoek worden er speciale naalden in je spier geprikt. In die naalden zitten de elektroden.

FysioFaster biedt een geleidingsonderzoek aan en onderzoekt wat de activiteit/rust verhouding is tijdens een werkdag. Het aanspannen van een spier is gezond, afhankelijk van de duur en intensiteit. Een spier wordt gevoed door de zogenaamde spierpompwerking. Het afwisselend aan- en ontspannen van een spier zorgt voor aanvoer van nieuw bloed met zuurstof en de afvoer van afvalstoffen. Zolang deze verhouding klopt treedt er geen verzuring op (verzuring is een disbalans tussen aanvoer/ en afvoer). Tijdens dit EMG-onderzoek wordt de balans in percentages gemeten. De meting is minimaal 3 uur waardoor er een goede duiding gegeven kan worden of de mate van fysieke belasting in balans is of dat er een disbalans is.

Het EMG-onderzoek kan zowel aan medewerkers met een kantoorfunctie als medewerkers met een industriële functies worden gegeven.

De plakelektroden worden of op de onderarm of op de nekspier aangebracht. Deze spieren worden gedurende een werkdag het meest belast en kunnen daarom goed duiden of er gedurende een werkdag een ‘’normale belasting’’ of een overbelasting op een individuele medewerker plaatsvindt.