Missie/visie

Missie:

FysioFaster ziet dat arbeid een wezenlijk onderdeel is van het individu wat hiermee een maatschappelijke bijdrage levert. FysioFaster ziet meer mogelijkheden om medewerkers op de werkvloer goed te laten functioneren en streeft ernaar om iedereen langdurig in een gezonde en veilige werkomgeving te kunnen laten werken. Hierbij zoekt zij naar de balans tussen de wensen van de werkgever en werknemer.

Kenmerken van FysioFaster zijn:

  • Een proactieve houding
  • Deskundig advies
  • Oplossingsgerichte adviezen
  • Creativiteit
  • Persoonlijke benadering

Visie:

FysioFaster begeleidt de opdrachtgever bij het streven naar een gezonde werkomgeving voor zowel de organisatie als het individu. Op deze manier draagt zij bij aan het succes op het gebied van continuïteit en rendement van een organisatie.

Dit bereikt zij door gebruik te maken van:

  • Kennis omtrent re-integratie van individuele medewerkers;
  • Ruime ervaring op het gebied van preventieve Workshops;