Wat is bekkentherapie?

De bekkentherapeut kan ingeschakeld worden bij klachten die ontstaan zijn door functiestoornissen van de bekkenring.

Voor welke klachten?
Veel klachten die ontstaan door functiestoornissen in de bekkenring kunnen door de bekkentherapeut positief worden beïnvloed. Hierbij kunt u denken aan: pijn aan de voorzijde van het schaambeen, liezen, binnenzijde bovenbeen, stuitje, bil, bekkenbodem, onderbuik en rug en beperkingen in deze volgorde:

  • pijn bij schokkende bewegingen
  • niet lang kunnen staan
  • niet lang kunnen lopen
  • niet lang kunnen fietsen
  • niet lang kunnen zitten
  • niet lang kunnen liggen

Of de therapie ook uw klachten kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste behandeling.

Hoe ziet de behandeling eruit?
Tijdens de eerste behandeling heeft de bekkentherapeut een uitgebreid vraaggesprek met de cliënt en voert hij of zij een lichamelijk onderzoek uit. De bekkentherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt ook waardoor de klacht ontstaat. Daarnaast bekijkt de bekkentherapeut of de cliënt andere lichamelijke problemen heeft die zijn toe te schrijven aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.

Bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap en de eerste zes weken na de bevalling bestaat de behandeling uit pijndemping en ontspanning van de gespannen spieren in de bekkenregio middels warmte en massage. Het geven van leefregels en adviezen voor het algemeen dagelijks leven. Lichte oefentherapie gericht op het verbeteren van het bewegingsgevoel en versterking van bekkenbodem, schuine en dwarse buikspieren, bilspieren en rugspieren. Het leren omgaan met en het dragen van een bekkenband.

Vanaf zes weken na de bevalling wordt de oefentherapie geïntensiveerd en meer gericht op het hervatten van dagelijkse bezigheden en sport. De therapie na een ongeval, sportblessure of late openbaring van de klachten is nagenoeg gelijk aan de behandeling vanaf zes weken na de zwangerschap met wat meer nadruk op de balans tussen belasting en belastbaarheid.


In welke FysioFaster praktijken?


Door wie in de praktijk?

    Hanneke Vollemans

    Hanneke Vollemans