Inzetbaarheid van medewerkers

Het zou zomaar kunnen dat medewerkers met lichamelijke klachten hun werk minder goed gaan doen of zelfs helemaal uitvallen. Als dat gebeurt heeft u, als werkgever, een probleem. Handhaven in het arbeidsproces of re-integratie na uitval is dan van grote waarde.

U zoekt een oplossing, wij bieden die.

Met u als werkgever bespreken wij de bedrijfscultuur en uw wensen.

Met de medewerker werken wij aan het voorkomen van gezondheidsproblemen op de werkplek of geven ondersteuning bij de re-integratie zodat die niet stagneert.

Wij maken een snelle en heldere analyse en een plan van aanpak, niet volgens strakke protocollen maar individueel op de werknemer afgestemd. En dat alles tegen een scherpe prijs.

Sinds 2015 bieden wij tevens een pakket waarbij uw medewerkers, bij verzuim a.g.v. fysieke klachten, binnen 24 uur na melding onderzocht en beoordeeld worden door de (bedrijfs)fysiotherapeut.

Door een snelle en gerichte interventie kan hierdoor de duur van het verzuim worden verminderd.

Medisch verslag hiervan wordt, indien gewenst, gecommuniceerd met de Arbo-arts en HRM ontvangt een advies voor de mogelijkheid tot hervatting van de werkzaamheden.