Werkbelasting onderzoek industrieel & kantooromgeving

FysioFaster heeft een ruime ervaring om fysieke belasting op medewerkers in een  industriële- en kantooromgevingen te duiden.
FysioFaster maakt hierbij gebruik van de onderstaande hulpmiddelen:

 

  • Vragenlijsten
  • Functie-/Taak-/Handelings-analyse
  • EMG onderzoek (ElektroMyoGrafie)
  • Gestandaardiseerde scoringsmethodes (KIM-Methode, NIOSH index, etc.)

Deze volgorde biedt de basis om na te gaan of fysieke belasting normaal of bovenmatig is. FysioFaster zal bij afwijkende waarden planmatig oplossingsrichtingen aanbieden om een normale fysieke belasting tot stand te brengen op de variabelen Techniek, Organisatie en Gedrag.

FysioFaster zal u als werkgever in dit proces begeleiden waarbij periodiek vervolgmetingen gedaan worden. Dit komt het verzuimcijfer, continuïteit en werktevredenheid ten goede.

Naar aanleiding van een eerste kennismaking zal een vrijblijvende offerte opgesteld worden.