Dossier bespreking/intake

Wanneer u als werkgever een medewerker aanmeldt voor een re-integratieplan, dan is de tijd van verzuim vaak langdurig. Re-integratie komt niet tot stand en dat frustreert vaak zowel de werknemer als de werkgever. FysioFaster vindt het daarom van belang dat de werkgever deelneemt in het re-integratie plan van de werknemer.

Daarnaast ziet een werkgever steeds vaker het belang in van tijdig ingrijpen bij dreigend verzuim. In deze situatie kan FysioFaster uitstekend advies leveren op het gebied van fysieke klachten. Op deze manier wordt verzuim voorkomen en blijft continuïteit binnen uw bedrijf gewaarborgd.

FysioFaster zal bij een aangemelde medewerker van een ‘’nieuwe opdrachtgever’’ te allen tijde een gratis dossierbespreking aanbieden aan de werkgever. Op deze manier leert FysioFaster de bedrijfscultuur en de wensen van u als opdrachtgever kennen. Indien noodzakelijk en gewenst zal eveneens contact gezocht worden met de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige die uw werknemer begeleidt.

Dit kan richting bepalen alvorens de intake met uw werknemer plaatsvindt. FysioFaster is namelijk goed geïnformeerd over het voortraject.

Tijdens de uitgebreide intake met de medewerker zal een analyse volgen over onderstaande zaken:

  • Het huidige klachtenbeeld
  • Resultaten uit afgenomen klacht specifieke en generieke vragenlijsten
  • Het behandelbeleid
  • Samenvatting eigen werkzaamheden
  • Prognose tot herstel

In de prognose tot herstel zullen adviezen opgenomen worden die duurzame re-integratie in eigen functie of andere functie kunnen bevorderen. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Advies over adequaat behandelbeleid
  • Werkplekonderzoek (eventueel met EMG onderzoek)
  • Re-integratie programma

Het programma is qua duur en inhoud afhankelijk van de problematiek. Veelal zien wij dat 2 tot 4 consulten voldoende zijn bij het geven van richting en sturing om re-integratie tot stand te brengen, of dreigend verzuim bij een medewerker weg te nemen.

De intake staat los van het re-integratie programma en zal vooraf aangeboden worden door middel van een vrijblijvende offerte.