Urineverlies

20 procent van de mensen krijgt vroeger of later te maken met plasklachten of zelfs urineverlies. Dat zijn zo’n 3,5 miljoen mensen in Nederland. Geen levensbedreigend probleem maar wel iets wat je plezier in het leven behoorlijk kan verminderen en veel invloed kan hebben op je dagelijks functioneren. Toch maar niet meer de dansvloer op, niet meer een middagje winkelen of een fijne middag gaan wandelen. Altijd op zoek naar het dichtstbijzijnde toilet.

Urineverlies is er in 2 vormen:

  • Stressincontinentie: urineverlies bijv bij hoesten, niezen, springen, lachen en tillen.
    Het lukt de blaas, het steunweefsel en de bekkenbodem niet meer om de verhoogde druk in de buik op te vangen.
  • Urgeincontinentie ofwel aandrangsincontinentie:
    Plotseling opkomende hevige aandrang, vaak moeten plassen en/of dit niet meer op kunnen houden.

De bekkenfysiotherapeut kijkt met u naar de conditie van de bekkenbodemspieren, uw toiletgewoontes en plasgedrag (hoe vaak u gaat plassen en hoe dit verdeeld is over de dag). Ook kijken we naar uw dagelijkse activiteiten en degene waarbij u problemen ondervindt. Hiervoor krijgt u adviezen en zo nodig oefenen we dit.

Bij overactieve blaas/urgeincontinentie is ook nog behandeling middels PTNS mogelijk. Dit is een vorm van zenuwstimulatie via de zenuwen van het onderbeen, waardoor invloed wordt uitgeoefend op de blaaszenuwen.