Rug- en Nekscholing

Doel van de training
Door de training neemt uw beweeglijkheid, conditie en kracht toe, waardoor de belastbaarheid van uw lichaam verbetert. Daarnaast leert u op welke manier u uw rug of nek het beste kan belasten om klachten te voorkomen.

Voor wie en bij welke klachten?
Bij rug- en nekklachten. En dan vooral wanneer u steeds terugkomende klachten heeft. Of wanneer u klachten heeft die onvoldoende herstellen door een onbalans tussen de belasting op de nek en/of rug en de belastbaarheid van nek en/of rug. Meestal geven wij deze rug- en nekscholing op verwijzing van een medisch specialist of huisarts.

Wat houdt de training in?
De training bestaat uit zes groepsgewijze instructielessen van een uur, aangevuld met zes vrije trainingen waarin u het geïnstrueerde kunt oefenen. De lessen bestaan uit de volgende onderdelen:

Grondoefeningen
Deze gebruikt u als warming-up gaat en kunt u ook thuis toepassen om uw klachten te verminderen. Deze oefeningen bestaan uit zowel mobiliserende als krachtoefeningen.
Uitleg en begeleiding bij het gebruik van de fitnessapparatuur. Met deze apparatuur zult u de verschillende belangrijke spiergroepen gaan trainen om de belastbaarheid van uw lichaam te verbeteren.
Uitleg en training in technieken, zodat u weet hoe u uw lichaam het beste kan belasten om klachten te voorkomen. In het rugprogramma wordt daarom veel aandacht besteed aan tiltechnieken en juiste zithouding en in het nekprogramma aan de juiste slaap- en zithouding.
Na deze training kunt u kiezen of u verder wilt gaan met medische trainingstherapie of zelf verder wilt gaan sporten, bijvoorbeeld tijdens een van de fitnesstrainingen.

Wanneer en waar kunt u de training volgen?
Telkens bij voldoende deelnemers start een rug- en nekscholing. De trainingen vinden plaats een keer per week op een vast tijdstip in onze fitnesszaal.

Wat zijn de kosten?
De kosten van de rug- en nekscholing bedragen €150,=. Vaak wordt dit vergoed door uw ziektekostenverzekering wanneer u een aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft.

Meer informatie over deelname aan de rug- en nekscholing kunt u krijgen bij uw behandelend fysiotherapeut.