Bedrijfsfysiotherapie

De bedrijfsfysiotherapeut van FysioFaster zet zich in voor de gezondheid van organisaties en medewerkers, samen met werkgevers en werknemers, maar ook met verzekeraars, arbodiensten en brancheverenigingen. De bedrijfsfysiotherapeut van FysioFaster werkt aan het voorkomen van gezondheidsproblemen op de werkplek, ondersteunen waar nodig bij de re-integratie van (langdurig) zieke werknemers en i.s.m. al zijn gespecialiseerde collega’s van FysioFaster aan vermindering en herstel van aandoeningen aan het bewegingsapparaat.

U als bedrijf of ondernemer kunt FysioFaster inschakelen voor:

  • Re-integratieplannen bij fysieke klachten
    (volgens normen van de Wet Verbetering Poortwachter)
  • Werkplekonderzoeken
  • Instellen van beeldschermwerkplekken
  • Onderzoek van fysieke belasting op een werkplek
  • Tiltrainingen

De bedrijfsfysiotherapeut van FysioFaster werkt bij individuele re-integratie niet geprotocolleerd. Dit komt omdat iedere werknemer die verzuimt in arbeid een individuele aanpak nodig heeft. FysioFaster vindt het belangrijk dat u als werkgever een aandeel heeft in het re-integratieplan. Daarom biedt FysioFaster de werkgever te allen tijde een gratis dossierbespreking aan.