Begeleiding bij herstel na COVID-19

FysioFaster heeft, in samenwerking met andere disciplines, een behandelprotocol ontwikkelt voor patiënten welke een infectie hebben doorgemaakt van het coronavirus en weliswaar hersteld  zijn van het virus maar nog wel klachten/beperkingen ondervinden.

Fysiotherapeuten kunnen een rol spelen bij het verdere herstel van patiënten die na een infectie van het coronavirus nog problemen ondervinden met hun bewegend functioneren. Hierbij moet gedacht worden aan krachtsverlies als gevolg van verlies van spiermassa, benauwdheid door verminderde longfunctie, verminderde inspanningscapaciteit, vermoeidheid en moeite met het volhouden van dagelijkse activiteiten.

Naast fysieke problematiek kan er ook sprake zijn van cognitieve en mentale problematiek, zeker na een ic-opname, zoals minder goed kunnen concentreren, verminderde denksnelheid, moeite met prikkelverwerking, gevoelens van angst en depressie. Bij patiënten met een in complexiteit toenemende zorgvraag is samenwerking tussen gespecialiseerde fysiotherapeuten maar ook tussen fysiotherapeuten en andere disciplines  van belang. Binnen FysioFaster is de samenwerking tussen verschillende fysiotherapeuten afgestemd. Dit betreft longfysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeut, psychosomatisch fysiotherapeut, algemeen fysiotherapeut en leefstijlcoach. Voor patiënten die beperkingen of problemen ervaren die buiten het domein van de fysiotherapie vallen, hebben wij een samenwerking met andere disciplines namelijk diëtisten, ergotherapeuten en logopedisten.

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft aanbevelingen gegeven voor fysiotherapie bij patiënten na ontslag uit het ziekenhuis of patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt in de thuissituatie. De adviezen van het KNGF zijn leidend in het onderzoek- en behandeltraject bij FysioFaster. Omdat onduidelijk is hoe lang patiënten na een COVID-19 infectie nog besmettelijk zijn zal, conform het advies van het KNGF, de eerste zes weken op afstand worden behandeld.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met Mario Rammeloo of Majorie Hofte. Telefoonnummer 0164-612274