Hegge

Ik ben sinds 1991 algemeen fysiotherapeut en sinds 1998 kinderfysiotherapeute. In september 2003 begonnen bij FysioFaster als enige kinderfysio, omdat we in deze regio gingen wonen. Ik behandel sindsdien alleen kinderen, zowel aan huis als op de praktijk.

Ik zie veel baby’s met een voorkeurshouding, kinderen met schrijfproblemen en kinderen met een gedrags-/ontwikkelingsstoornis zoals ADHD en autisme. Deze twee laatste doelgroepen zijn enigszins mijn specialisatie en de combinatie van schrijfproblemen en een gedrags-/ontwikkelingsprobleem zie ik dan ook regelmatig.

Ook kinderen in de kleuterleeftijd, waarbij er sprake is van motorische problemen gekoppeld aan Autisme en/of een spraak-taal probleem vind ik erg leuk om te behandelen. Mijn behandeling bestaat uit spelend motorisch leren en taakgerichte opdrachten. Motoriek en alles wat daarmee samenhangt leer je door het  te doen en te oefenen. Plezier beleven, uitdagen, grenzen verleggen en met succes ervaringen opdoen zijn belangrijk in mijn oefeningen.

Het coachen van ouders is ook een belangrijk onderdeel. Zij zijn een verlengstuk van de behandelaar en passen het geleerde toe in het dagelijks leven. Samen met de ouders en het kind ga je voor een optimaal resultaat.

Locaties:
Hoogerheide De Rotonde:
Maandag, dinsdag en vrijdag

Agtmaal

In 1990 ben ik op AVANS hogeschool afgestudeerd als fysiotherapeut. Al tijdens mijn opleiding was ik gefascineerd door psychosomatische klachten. Ik had toen al het idee dat lichamelijke klachten te maken kunnen hebben met de verhalen die patiënten mij vertelden over gebeurtenissen en veranderingen in hun leven. Mijn eindexamenscriptie ging over fibromyalgie, een vorm van weke delen reuma.
In 1997 ben ik vervolgens afgestudeerd bij het SOMT in Amersfoort als manueel therapeut. Ik heb hier naast het ‘kraken’ vooral geleerd inzicht te krijgen in de psychosomatische achtergronden van waarom mensen vertraagd of soms niet herstellen van iets.
Inmiddels heb ik ruime ervaring als psychosomatisch fysiotherapeut. In deze specialisatie ben ik afgestudeerd in 2003 aan het AMC bij Stichting Flow in Amsterdam.
Als psychosomatisch fysiotherapeut kijk ik naar het verband tussen lichaam, geest en leefomgeving. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van klachten waarvoor niet direct een lichamelijke oorzaak aanwezig is. Dit wordt ook wel SOLK genoemd.

Problematiek waaraan u kunt denken:

  • Spierspanningshoofdpijn
  • Slaapstoornissen
  • Vermoeidheid
  • Lusteloosheid of somberheid
  • Duizeligheid
  • Fibromyalgie
  • Buik- en maagpijn
  • Angststoornissen zoals de paniekstoornis
  • Werk-gerelateerde problematiek zoals een burn out
  • Chronische pijnklachten van bijvoorbeeld nek en rug.

Sinds 2014 werk ik bij FysioFaster. Het is leuk terug te zijn op mijn stageplek van de opleiding fysiotherapie.

Locaties:
Hoogerheide de Rotonde:
Donderdag

Putte:
Dinsdag

Roosendaal Dijkcentrum:
Maandag en woensdag