Wilfried Destombes

Directeur Fysiotherapeut

Ik ben geboren, getogen en heb mijn studie gevolgd in Amsterdam en ben 36 jaar geleden als fysiotherapeut gestart als zelfstandig waarnemer in diverse praktijken in Nederland.

Vanaf 1984 ben ik neergestreken in de Zuidwesthoek en maatschapslid geworden als opvolger van Ron Hoek, de grondlegger van de huidige praktijk FysioFaster.

Vanaf de beginjaren van de praktijk heb ik door middel van vele cursussen en opleidingen getracht mij zo all-round mogelijk te ontwikkelen zowel op fysiotherapeutisch als op organisatorisch gebied om de praktijk, die een enorme groei doormaakte van twee-mans praktijk naar een organisatie met 35 professionals, van dienst te zijn.

Mijn specialisatie  is dat ik niet gespecialiseerd ben maar door ervaring een brede kijk en vele behandelmogelijkheden heb waardoor ik patiënten die te kampen hebben met meerdere ziektebeelden, zogenoemd co-morbiditeit, uitstekend van dienst kan zijn door samen naar oplossingen te zoeken om de kwaliteit van leven, zo optimaal mogelijk, tot zijn recht te laten komen.

Verder heb ik een bloedhekel aan overdreven dossiervorming zoals momenteel verplicht gesteld is door overheid en zorgverzekeraars. Ik doe dit dan ook zo summier mogelijk zodat ik de tijd die staat voor een behandeling, ook werkelijk kan besteden aan de HANDELING.

Mijn passie voor het vak is na al die jaren eigenlijk alleen maar groter geworden doordat ik steeds meer kan genieten van de ontmoeting van de mens achter de patiënt.

Mijn “standplaats” is  FysioFaster Hoogerheide maar ik behandeling ook patiënten aan huis en vervang zo nodig collegae  op andere locaties.

Locaties:
Hoogerheide:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Op woensdag doe ik mijn niet-patiëntgebonden praktijkwerk.