Wat is bekkenbodem therapie?

Bekkenbodemtherapie behandelt klachten die het gevolg zijn van functiestoornissen van de bekkenbodem zoals incontinentie, obstipatie, verzakkingen en pijn. In vele gevallen zijn de klachten terug te voeren op het niet goed functioneren van de bekkenbodemspieren.
De bekkenbodem heeft drie functies: sluiten, openen en dragen (van de buikorganen). De bekkenbodemspieren kunnen te zwak of juist te gespannen zijn. Of ze functioneren niet op de goede manier of op het juiste moment, waardoor stoornissen kunnen optreden.

Voor welke klachten is bekkenbodem therapie geschikt?
Veel klachten die veroorzaakt worden door stoornissen in de bekkenbodem kunnen door de bekkentherapeut positief worden beïnvloed. Daarbij kunt u denken aan:

 • ongewild verlies van druppels urine tijdens inspanning (stress-incontinentie)
 • veelvuldig optredende, plotselinge, hevige, niet te onderdrukken aandrang om te plassen (urge-incontinentie)
 • ongewild verlies van ontlasting (faecale incontinentie)
 • het bij herhaling slechts moeizaam kwijt kunnen van ontlasting (obstipatie)
 • verzakkingen van de blaas, baarmoeder of darmen
 • pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen
 • Of de therapie ook uw klacht kan verhelpen moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste behandeling.

Hoe ziet de behandeling eruit?
Tijdens de eerste behandeling heeft de bekkentherapeut een uitgebreid vraaggesprek met de cliënt en voert hij of zij een lichamelijk onderzoek uit. De bekkentherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt ook waardoor de klacht ontstaat. Daarnaast bekijkt de bekkentherapeut of de cliënt andere lichamelijke problemen heeft die zijn toe te schrijven aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.

De therapeut verhelpt of vermindert de functiestoornis van de bekkenbodem met advies over onder andere ademhaling, houding en beweging, drinken, voeding en toiletgedrag. Daarnaast geeft hij of zij oefeningen ter bewustwording aan- en ontspanning van de bekkenbodemspieren.

Bekkentherapeuten hebben na hun HBO-opleiding Fysiotherapie een speciale opleiding op het gebied van de pre- en postpartum gezondheidszorg en bekkenproblematiek gedaan.


In welke FysioFaster praktijken?


Door wie in de praktijk?

  Marjan van Rooij-Koreman

  Marjan van Rooij-Koreman

  Hanneke Vollemans

  Hanneke Vollemans

  Sissy Hooijmaijers

  Sissy Hooijmaijers